ÇHD Avukatları: ’Direnen Tüm İşçi Ve Emekçilerin Gönüllü Avukatlığını Üstlenmeye Hazırız’

ÇHD Avukatları: ’Direnen Tüm İşçi Ve Emekçilerin Gönüllü Avukatlığını Üstlenmeye Hazırız’ mersinvizyon.com

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube avukatları; Türkiye’nin birçok farklı noktasında başlayan işçi eylemlerinin ardından, "direnen tüm işçi ve emekçilerin gönüllü avukatlığını üstlenmeye hazır olduklarını" açıkladı.


Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube avukatları; Türkiye’nin birçok farklı noktasında başlayan işçi eylemlerinin ardından, "direnen tüm işçi ve emekçilerin gönüllü avukatlığını üstlenmeye hazır olduklarını" açıkladı.

ÇHD Ankara Şube avukatları; Türkiye’nin birçok farklı noktasında başlayan işçi eylemlerinin ardından basın açıklaması yaparak, direnen tüm işçi ve emekçilerin gönüllü avukatlığını üstlenmeye hazır olduklarını açıkladılar. ÇHD avukatlarının açıklaması şöyle:

“Pandemi ile derinleşen ekonomik kriz bugün Türkiye coğrafyasının geniş bir kesimini temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz bir hale soktu. Pandemi sürecinde patronlar ücretsiz izin uygulamaları, kısa çalışma ödenekleri ve türlü diğer teşviklerle korunurken emekçiler can güvenlikleri dahi olmaksızın, üstelik geçmişi dahi aratacak bir güvencesizliğin içine itildiler.

İktidar, doğal alanları sermayeye peşkeş çekerek, her türlü kayıt dışılığı göz göre teşvik ederek, iş cinayetlerini cezasızlık politikaları ile ödüllendirerek, işçi sınıfının kazanılmış haklarını sözde yargı içtihatları ve yasal anlamda yok hükmündeki genelgelerle iğdiş ederek her geçen gün sermayeye yeni birikim alanları yaratmaktan geri durmuyor. Bu karanlık tablo karşısında insanca bir yaşam ve onurlu bir gelecek için direnmekten başka bir yol olmadığını biliyoruz! 2022 yılı başından bu yana coğrafyanın dört bir yanında işçi ve emekçilerin, her gün derinleşen açlık ve sefalet koşullarına karşı isyan bayrağını kaldırdığını görüyoruz.